ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 

want / omdat

De voegwoorden want en omdat zijn erg verwant, maar zijn niet helemaal gelijk.

Want is een nevenschikkend voegwoord: in de erop volgende zin staat de persoonsvorm vooraan. Omdat is een onderschikkend voegwoord: in de erop volgende bijzin staat de persoonsvorm achteraan.

  • Ik open het raam want het is hier veel te warm.
  • Ik open het raam omdat het hier veel te warm is.
  • Hij kon niet komen want hij had geen tijd.
  • Hij kon niet komen omdat hij geen tijd had.

Ook de betekenis van de voegwoorden want en omdat is niet helemaal hetzelfde. Bij want geeft de spreker een argument dat als verklaring of verantwoording kan dienen voor wat in de eerste zin is uitgedrukt. Bij omdat geeft de spreker de reden voor wat in de eerste zin is uitgedrukt. In veel contexten is zowel want als omdat mogelijk, soms kan alleen want of alleen omdat.

  • Ze is er niet, want er brandt geen licht op haar kamer.
  • Treuzel zo niet, want je gaat nog te laat komen.
  • Hij zei me dat hij niet wilde komen omdat het regende.

Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
Nevenschikking met het voegwoord want

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 31 mei 2012. Laatst gewijzigd op 22 oktober 2012