ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Vraagteken na verzoek

Komt er een vraagteken na een zin als Mogen wij u vragen het bijgevoegde formulier terug te sturen voor 26 juli 2005?

Nee, dat hoeft niet. Naslagwerken zeggen nogal vlug dat je bij zinnen met een vraagstructuur altijd een vraagteken moet gebruiken. Alleen voor uitroepen van verbazing – zoals Hoe is het mogelijk! – wordt een uitzondering gemaakt. Maar ook in andere gevallen is een punt of een uitroepteken soms goed te verdedigen.

Een zin als de bovenstaande is een verzoek in de vorm van een vraag. Er wordt als reactie geen antwoord maar een handeling verwacht. Vergelijkbare voorbeelden zijn: Mag ik u verzoeken dit nooit meer te doen!; Mogen wij u daarom uitnodigen over te gaan tot betaling. Zinnen als deze krijgen doorgaans geen vragende intonatie. Door het gebruik van mag ik of mogen wij ligt de nadruk bovendien meer op de spreker dan op de toegesprokene. Dat is een verschil met een verzoek als Kunt u het bijgevoegde formulier terugsturen voor 26 juli 2005?, waarbij we meestal wel een vraagteken zullen gebruiken.

Het vraagteken kan ook wegblijven bij zinnen die beginnen met een vraag, maar eindigen met een mededeling. Bijvoorbeeld: Kun je ons je opmerkingen bezorgen, dan kunnen wij de tekst aanpassen en publiceren. U kunt het leestekenprobleem ook vermijden door zulke zinnen op te splitsen: Kun je ons je opmerkingen bezorgen? Dan kunnen wij de tekst aanpassen en publiceren.

13 juni 2005

Terug naar de vorige pagina
Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 13 juni 2005. Laatst gewijzigd op 17 december 2010