ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Twee duizend en vijf / tweeduizend en vijf / tweeduizend vijf

Hoe schrijf je het jaartal 2005 in woorden?

We schrijven tweeduizend vijf of tweeduizend en vijf. Het voegwoord en is niet verplicht: we schrijven het als we het ook uitspreken.

Voor het aaneenschrijven van telwoorden stond er vroeger niet expliciet een regel in de Woordenlijst. Het gevolg was dat er verschillende systemen naast elkaar in gebruik waren. In de nieuwe Woordenlijst is nu wel een duidelijke regel opgenomen. Die is eenvoudig: we schrijven een getal in één woord tot en met het woord duizend, na duizend komt er een spatie. Het telwoord 236.934 bijvoorbeeld schrijven we als volgt: tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvierendertig. Ook de woorden miljoen, miljard, biljoen enzovoort schrijven we los. Het telwoord 223.123.101 wordt dan tweehonderddrieëntwintig miljoen honderddrieëntwintigduizend honderdeen (of honderdeneen).

Voor rangtelwoorden geldt dezelfde regel. We schrijven dus tweeduizend (en) vijfde, tweehonderdvijfde (tweehonderdenvijfde) en tweehonderdzesendertigduizend negenhonderdvierendertigste.

12 december 2005

Terug naar de vorige pagina
Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 12 december 2005. Laatst gewijzigd op 17 december 2010