ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Getallen

  1. Schrijf getallen in woorden aaneen tot aan het woord duizend. Schrijf achter het woord duizend een spatie.regel 145

532 283: vijfhonderdtweeëndertigduizend tweehonderddrieëntachtig, 101: honderdeen of honderdeneen, 1001: duizend en een of duizend een


  1. Schrijf een spatie voor en na de woorden miljoen, miljard, biljoen, biljard, triljoen enzovoort.

584 730 226: vijfhonderdvierentachtig miljoen zevenhonderddertigduizend tweehonderdzesentwintig


  1. Schrijf rangtelwoorden op dezelfde wijze als hoofdtelwoorden. → regel 166-167 op deze pagina

vijfhonderdtweeëndertigduizend tweehonderddrieëntachtigste, honderdeneerste of honderdeneende


  1. Schrijf achter een rangtelwoord in cijfers e of ste/de. Gebruik geen superscript en schrijf geen apostrof.

183e of 183ste, 4e of 4de


  1. Schrijf teller en noemer in een breukgetal los.

drie vierde, een derde


  1. Schrijf teller en noemer in een breukgetal aaneen als het breukgetal deel uitmaakt van een samenstelling.

tweederdemeerderheid, zesachtstemaat

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 14 mei 2009. Laatst gewijzigd op 12 april 2010