ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Enkele of dubbele medeklinker

  1. Schrijf een medeklinker dubbel na een korte klinker als er op die medeklinker een onbeklemtoonde lettergreep volgt. Het gaat om de medeklinkers b, d, f, g, k, l, m, n, p, r, s, t, z en c (uitgesproken als /k/) na de korte klinkers /a/, /e/, /i/, /o/ en /u/.

  • aerobiccen, ballen, batikken, biggen, kennissen, kunnen, notarissen, petten, poppen, quizzen, redden, remmen, secce (wijn), snorren, tobben, vonnissen, witte; Arnhemmer, Berchemmenaar, Hilversummer
  • uitzondering: chic, chique, chiquer, chicst


  1. MAAR (1): Schrijf een medeklinker met een enkel teken in verbogen en vervoegde vormen van woorden die eindigen op -el, -em, -en, -er, -es, -et, -ig, -ik, -il, -it als die met een toonloze /e/, zoals in de, of met een verzwakte /i/ worden uitgesproken.

schakelen, ademen, rekenen, wapperen, dreumesen, lemmeten, bezigen, leeuweriken, stencilen, kievit - kieviten (naast kieviet - kievieten); Hattemer


  1. MAAR (2): Schrijf de -m- met een enkel teken in afleidingen van plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um.

Bussumer, Rottumer


  1. Schrijf aan het einde van een Nederlands woord nooit tweemaal dezelfde medeklinker. Bij uitheemse woorden kan wel een dubbele slotmedeklinker voorkomen. → regel 3

hij laat (niet laatt zoals werkt), Wannes' lied (niet Wanness lied zoals Jans lied)


  1. Laat de -s- van het achtervoegsel -s of -st weg in woorden waarvan het grondwoord eindigt op een sisklank (/s/, /z/, /sj/, /zj/).

zij is het wijste kind (niet wijsste), iets Belgisch (niet Belgischs), de orthodoxte houding (niet orthodoxste)

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 11 mei 2009. Laatst gewijzigd op 12 april 2010