ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Dienstverlening

De Taaltelefoon is opgericht bij het decreet van 3 februari 1998 houdende oprichting van een Dienst voor Taaladvies, en is sinds 27 oktober 1999 operationeel. De dienstverlening voor de Taaltelefoon wordt verzorgd door de dienst Taaladvies van de Vlaamse overheid. Die dienst maakt deel uit van de afdeling Kanselarij van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

Met de Taaltelefoon wil de Vlaamse overheid bijdragen aan de doelstelling die in artikel 3 van het Taalunieverdrag is opgenomen: 'de gemeenschappelijke bevordering van de kennis en het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal'. De Taaltelefoon moet daarvoor op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies aan de burger verstrekken (artikel 3 van het decreet van 3 februari 1998). Hieronder staat beschreven wat de dienstverlening van de Taaltelefoon precies inhoudt.


Advies en informatie

De Taaltelefoon geeft u gemotiveerd advies over het Nederlands. Met de adviezen kunt u beter oordelen of een boodschap in duidelijk en algemeen aanvaard Nederlands verwoord is en of ze communicatief gepast en aantrekkelijk is. De Taaltelefoon wil zo bijdragen aan een beter gebruik van de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen. De taaladviezen die de Taaltelefoon verleent, hebben voor de gebruiker geen bindend karakter.

De Taaltelefoon beantwoordt vragen over spelling, leestekens, woordgebruik, grammatica, uitspraak, tekstconventies (zoals titulatuur en adressering), formulering en stijl.

De Taaltelefoon geeft u informatie over woordenboeken, naslagwerken, taaltijdschriften, cd-roms over taal, informatiebronnen over taal op het internet, organisaties die zich met de Nederlandse taal en met taaladvies bezighouden.


Teksten

De Taaltelefoon corrigeert en reviseert geen teksten. Wel kunt u bij de Taaltelefoon terecht voor algemene adviezen over het ontwerp en de productie van teksten. Specifieke vragen over problemen op zinsniveau komen ook aan bod. Voor een systematische begeleiding bij tekstontwerp en -productie moet u een beroep doen op een professionele tekstschrijver, een tekst- of communicatiebureau.


Commerciële opdrachten

De Taaltelefoon levert geen adviezen die op welke wijze ook voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. De Taaltelefoon bedenkt bijvoorbeeld geen merknamen voor bedrijven of reclameslogans voor reclamebureaus.


Gespecialiseerde vakterminologie

De Taaltelefoon levert maar in beperkte mate advies over gespecialiseerde vakterminologische kwesties. Dat geldt bijvoorbeeld voor vaktermen uit de geneeskunde, de techniek en de informatietechnologie.


Vertaalproblemen

De Taaltelefoon lost geen vertaalproblemen op. Daarvoor kunt u een beroep doen op vertaalwoordenboeken of voor grotere opdrachten op een vertaler of een vertaalbureau.


Historische vormen

De Taaltelefoon beantwoordt alleen vragen over het huidige Nederlands. Vragen over historische vormen van het Nederlands en de geschiedenis van het Nederlands worden niet beantwoord. Wel geeft de Taaltelefoon antwoord op vragen naar de etymologie van woorden en uitdrukkingen uit het hedendaagse Nederlands.


Dialect en streektaal

De Taaltelefoon geeft advies over de Nederlandse standaardtaal. Als u bijvoorbeeld wilt weten of een bepaald woord correct is (bijvoorbeeld rondpunt, mise-en-plis), kunt u een beroep doen op de Taaltelefoon. Met vragen over de herkomst, de betekenis, de uitspraak of de schrijfwijze van een woord dat niet tot de standaardtaal behoort, kunt u niet bij de Taaltelefoon terecht.
Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 6 maart 2009. Laatst gewijzigd op 13 april 2010