ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Enkele of dubbele klinker

 1. Schrijf de lange klinkers /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/ in een gesloten lettergreep dubbel en in een open lettergreep enkel. Voor de lange klinker /ie/ geldt deze regel slechts gedeeltelijk. In een gesloten lettergreep schrijven we altijd -ie-, behalve in het achtervoegsel -isch. In een open lettergreep komt naast de spelling -i- ook vaak de spelling -ie- voor. Hiervoor zijn geen sluitende regels.

  Voor de lange /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/ gelden de onderstaande uitzonderingsregels.

 • baas - bazen, heel - helen, koor - koren, stuur - sturen
 • /ie/ in gesloten lettergreep: fiets, lief, niet, naast praktisch
 • /ie/ in open lettergreep: figuur, gitaar, juli, ski, taxi, naast die, gieter, olie, skiester, spiegel


 1. Schrijf de lange klinker /ee/ dubbel aan het einde van inheemse woorden, en in samenstellingen en afleidingen met die woorden.

zee - zeevis - overzees - overzeese, twee - tweeling - tweetjes - tweeën, Heverlee - Heverlees - Heverleese


 1. Schrijf de lange klinker /ee/ dubbel in afleidingen op -eeën, -eeër, -ees van uitheemse woorden die geen grondwoord op /ee/ hebben.

Europeeër - Europees, farizeeën - farizeeër - farizees, Pyreneeën - Pyrenees


 1. MAAR: Schrijf de lange klinker /ee/ in deze woorden met een enkel teken in de verbogen vorm op -ese en in de afleidingen op -isme en -isch. → regel 4 op deze pagina

Europese, farizese - farizeïsch - farizeïsme, Pyrenese


 1. Schrijf de lange klinker /oo/ altijd dubbel voor de medeklinker ch, ook in een open lettergreep.

goochelaar, loochenen


 1. Schrijf de lange klinker /uu/ altijd enkel voor de medeklinker w, ook in een gesloten lettergreep.

afschuw - afschuwelijk, schaduw - schaduwen


 1. Schrijf de lange klinkers /aa/, /oo/, /ee/, /uu/ dubbel in de lettergreep voor de achtervoegsels -aard, -aardig en -achtig. We beschouwen die lettergreep als een gesloten lettergreep.

 • wreedaard - wreed∙aard, boosaardig - boos∙aardig, geelachtig - geel∙achtig
 • maar: hovaardig (gevormd met -vaardig)

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 11 mei 2009. Laatst gewijzigd op 12 april 2010