ga naar de navigatie ga naar de inhoud

Opgelet!Schijnbaar begrijpt uw browser geen Cascading Style Sheets of u hebt e ondersteuning voor CSS uitgeschakeld. Dat is niet erg, maar besef dat u momenteel een andere lay-out ziet dan de ontwerpers van deze site bedacht hebben.

078 15 20 25
 

Opleiding en onderzoek


 Huizen van het Nederlands

 

 • Huizen van het Nederlands: www.huizenvanhetnederlands.be
  De Huizen van het Nederlands zijn vzw's in Vlaanderen en Brussel die informatie geven over het Nederlands als tweede taal (NT2). Een aantal ervan verruimen hun werking met kwaliteitsondersteunende projecten en promotie van de Nederlandse taal. Op de website van het Huis van het Nederlands Brussel vindt u bijvoorbeeld tweetalige zakwoordenboekjes voor de horeca, voor winkeliers en voor ziekenhuispersoneel, die u gratis kunt downloaden.

 Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL)

 

 • Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL): www.inl.nl
  Het Instituut voor Nederlandse Lexicologie is een Nederlands-Belgisch instituut dat de totale Nederlandse woordenschat vastlegt in databanken en woordenboeken. Voorbeelden daarvan zijn de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje), het Woordenboek der Nederlandsche Taal en het Oudnederlands woordenboek. Via de Geïntegreerde Taalbank (GTB) kunt u verschillende historische woordenboeken en het Woordenboek der Friese taal gratis online raadplegen.

 Meertens Instituut

 

 • Meertens Instituut: www.meertens.knaw.nl
  Het Meertens Instituut is een Nederlands onderzoeksinstituut dat de Nederlandse taal en cultuur bestudeert en documenteert. Op het gebied van de Nederlandse taal onderzoekt het instituut zowel geografische als sociale variatie. Het stelt een aantal databanken ter beschikking, zoals de Nederlandse voornamenbank, familienamenbank, liederenbank en volksverhalenbank. Het Meertens Instituut richt zich vooral op wetenschappers en belangstellenden die werkzaam zijn op het terrein van taalvariatie of volkscultuur.

  Taaluniecentrum NVT

 

 • Nederlands als vreemde taal: taaluniecentrum-nvt.org
  Het Taaluniecentrum NVT (Nederlands als Vreemde Taal) wil docenten Nederlands over de hele wereld steunen bij de uitoefening van hun vak. Het centrum geeft informatie over de didactiek van het Nederlands als vreemde taal en maakt docenten wegwijs in toetsing, certificering en cursussen. Het Taaluniecentrum NVT is een initiatief van de Nederlandse Taalunie.

 NedTerm

 

 

 • NedTerm: taalunieversum.org/taal/terminologie
  Onderdeel van Taalunieversum, de website van de Nederlandse Taalunie, met informatie over alles wat er in Nederland en Vlaanderen bestaat op het gebied van terminologie. De site bevat onder andere een bibliografie van terminologische werken, een overzicht van opleidingen en cursussen en informatie over normalisatie, standaardisatie en beschikbare hulpmiddelen bij terminologiewerk.

 NedWeb (universiteit van Wenen)

 

 • NedWeb (universiteit van Wenen): www.ned.univie.ac.at
  Zeer volledige website van de vakgroep Nederlands van de universiteit van Wenen. Informatie over taalkunde en literatuur: een uitgebreide verzameling koppelingen, een geschiedenis van het Nederlands, een databank van Nederlands-Duitse woordenboeken, documentatie over Nederlandstalige literatuur in het buitenland en een cursus Nederlands.

 Regionale Woordenboeken (REWO)

 

 

 • Regionale Woordenboeken (REWO): fuzzy.arts.kuleuven.be/rewo
  Website van het Permanent Overlegorgaan Regionale Woordenboeken (REWO), een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van Leuven, Gent en Nijmegen en een aantal Nederlandse en Belgische wetenschappelijke instituten. Informatie over dialectwoordenboeken, koppelingen, adressenbestand van instituten voor dialectologie.

 

 Taalboulevard.be

 

 • Taalboulevard.be: taalboulevard.be
  Site van de Vlaamse overheid. Anderstaligen kunnen op deze site tips vinden over hoe ze hun kennis van het Nederlands in de praktijk kunnen oefenen. Vlaamse organisaties, instellingen en burgers kunnen informatie krijgen over hoe ze het best met anderstaligen kunnen communiceren.

 Infolijn Onderwijs: taalcursussen

 

 • Taalcursussen: www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/talen/default.htm
  Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming heeft een overzicht samengesteld van de talrijke organisaties en officiële instanties die in Vlaanderen taalcursussen voor het Nederlands (en voor vreemde talen) organiseren. Het ministerie organiseert zelf geen taalcursussen Nederlands.

Pagina afdrukkenTip een collega over deze pagina
Gepubliceerd op 12 februari 2009. Laatst gewijzigd op 7 november 2011